home
Werking (aan- afmelden, etc.)
etiquette
Gebruikstips
doelgroep
links
archief

RSS Feed
Op deze pagina: Aanmelden als abonnee ||| Abonnement tijdelijk stop zetten ||| Addressen ||| Afmelden als abonnee: ||| Deelnemerslijst opvragen ||| Digest inschakelen ||| Digest uitschakelen ||| E-mailadres wijzigen: ||| Een post sturen naar NEDBIB ||| Instructies sturen naar de listserv ||| Listserv / mailing list. ||| Literatuur ||| Uw naam op de ledenlijst verbergen |||


Werking NEDBIB-L


Op deze pagina wordt uitgelegd hoe u zich als abonnee kunt opgegeven/afzeggen, berichten kunt versturen, uw mail tijdelijk stopzetten, gegevens opvragen, enz. Ook wordt de procedure uitgelegd.

OPGELET

Instructies met betrekking tot uw abonnement (opzeggen, tijdelijk stopzetten, info opvagen e.d.) of de database stuurt u naar de listserv op listserv@list.ecompass.nl.

De lijstbeheerder stuurt geen berichten door. Dat doet u zelf door uw mail naar de listserv te sturen en de opdracht te bevestigen. U bent zich volledig bewust van de risico's als u prive gegevens (zoals een CV) verstuurt aan circa 1500 prive e-mail addressen en u bent daar zelf verantwoordelijk voor.

Een post sturen naar NEDBIB

Een bericht sturen naar de listserv (en dus naar alle abonnees) is net zo eenvoudig als mail sturen naar personen. Er zijn een paar kleine verschillen en met name de addressering is iets waar even op gelet moet worden.

 1. U stuurt uw email naar nedbib-l@list.ecompass.nl
 2. In het subjectveld van uw mail geeft u het onderwerp van uw mailbericht weer.
 3. Schrijf uw bericht in platte tekst (ook wel ASCII of DOS opmaakt genoemd). Tekst opgemaakt in HTML of enige tekstverwerker wordt geweigerd in verband met veiligheid. Stuur geen attachements mee, ook die worden door de listserv geweigerd.

U krijgt na enkele minuten van de listserv een verzoek uw postverzoek te bevestigen. Pas als u dat doet wordt uw bericht onder alle abonnees (1600) verspreid. Ook wordt uw bericht permanent in het archief opgeslagen voor raadpleging achteraf.

Aan : nedbib-l@list.ecompass.nl
Cc :
Bijlage:
Onderwerp : het onderwerp van de bijdrage
----- Message Text ----------
Beste NEDBIBBERS, heeft iemand ...


Aanmelden als abonnee

U stuurt een e-mail aan listserv@list.ecompass.nl met in de tekst van uw e-mail subscribe nedbib-l voornaam achternaam waarbij u 'voornaam' vervangt door uw voornaam en 'achternaam' door uw achternaam. Als u bijvoorbeeld Claude Shannon heet, dan stuurt u het volgende mailtje:

To : listserv@list.ecompass.nl
Cc :
Bijlage:
Onderwerp :
----- Message Text ----------
subscribe NEDBIB-L Claude Shannon


Afmelden als abonnee:

U stuurt een e-mail aan listserv@list.ecompass.nl met in de tekst van uw e-mail unsubscribe nedbib-l

To : listserv@list.ecompass.nl
Cc :
Bijlage:
Onderwerp :
----- Message Text ----------
unsubscribe NEDBIB-L


E-mailadres wijzigen:

Zeg uw abonnement op onder uw oude adres en abonneer u met uw nieuwe adres.

Digest inschakelen

Overschakelen naar de digest-versie (alle NEDBIB-L-berichten van het laatste etmaal in een lange bulkmail)

U stuurt een e-mail aan listserv@list.ecompass.nl met in de tekst van uw e-mail set NEDBIB-L digest

To : listserv@list.ecompass.nl
Cc :
Attchmnt:
Subject :
----- Message Text ----------
set NEDBIB-L digest


Digest uitschakelen

Overschakelen van de digest-versie naar het ontvangen van de bijdragen in afzonderlijke mails

U stuurt een e-mail aan listserv@list.ecompass.nl met in de tekst van uw e-mail set NEDBIB-L nodigest

To : listserv@list.ecompass.nl
Cc :
Attchmnt:
Subject :
----- Message Text ----------
set NEDBIB-L nodigest


Deelnemerslijst opvragen

U stuurt een e-mail aan listserv@list.ecompass.nl met in de tekst van uw e-mail review NEDBIB-L

To : listserv@list.ecompass.nl
Cc :
Attchmnt:
Subject :
----- Message Text ----------
review NEDBIB-L


Abonnement tijdelijk stop zetten

U gaat op vakantie en wilt uw abonnement op de NEDBIB tijdelijk pauzeren. U stuurt een e-mail aan listserv@list.ecompass.nl met in de tekst van uw e-mail set NEDBIB-L nomail

To : listserv@list.ecompass.nl
Cc :
Attchmnt:
Subject :
----- Message Text ----------
set NEDBIB-L NOMAIL


Wanneer u uw abonnement weer wilt activeren, dan stuurt u de instructie set NEDBIB-L mail.

Uw naam op de ledenlijst verbergen

U stuurt een e-mail aan listserv@list.ecompass.nl met in de tekst van uw e-mail NEDBIB-L conceal

To : listserv@list.ecompass.nl
Cc :
Attchmnt:
Subject :
----- Message Text ----------
conceal NEDBIB-L


Wanneer u uw naam weer wel zichtbaar wilt hebben, dan stuurt u de instructie set NEDBIB-L noconceal.

Literatuur

 1. Uitleg over het gebruik van de Listserv kunt u krijgen door de instructie 'help' te sturen aan listserv@list.ecompass.nl. Met de instructie 'info refcard' krijgt u per email een quick reference sheet met de belangrijkste instructies
 2. Listserv documentation and manuals, links naar alle manuals.
 3. List subscriber's manual. "...for new list subscribers with little or no experience using LISTSERV software. The goal of this document is to give a broad overview of the main functions of LISTSERV software and some basic instructions on how to manage your list subscription(s)."

Listserv / mailing list.

NEDBIB-L draait bij op Listserv-software. Dat is software waarmee een mailing list wordt onderhouden. Alle correspondentie vindt plaats per email naar de listserv. De listserv stuurt (na goedkeuring) uw mail door naar alle (1600) abonnees die in principe daarmee kunnen doen wat ze willen. Berichten die u met uw collega's wilt delen stuurt u naar de listserv, de antwoorden worden door de listserv per mail aan u verzonden.

Per email kunt u uw wensen aan de listserv kenbaar maken. U kunt een abonnement afsluiten, opzeggen, tijdelijk stopzetten, de database doorzoeken, enz.

Er zijn twee manieren om de listserv te gebruiken

 1. per e-mail naar nedbib-l@list.ecompass.nl of listserv@list.ecompass.nl. Dit is de handigste manier omdat u dan alle opties ter beschikking heeft. Zie verderop deze pagina.
 2. via de ListServ website op http://list.ecompass.nl. U dient in te loggen op de website. Hiervoor heeft u een wachtwoord nodig dat u via http://list.ecompass.nl kunt aanvragen.

Instructies sturen naar de listserv

 1. Voor alle instructies aan de listserv zoals het aanmelden als nieuwe deelnemer, het afmelden bij het verlaten van de lijst, het wijzigen van je persoonlijke NEDBIB-L instellingen, of het doorzoeken van de database enz., dient een instructie per e-mail gestuurd te worden naar .

  OPGELET

  Bijdragen die u aan al uw collega's wilt versturen stuurt u aan nedbib-l@list.ecompass.nl

  Maar opdrachten voor de listserv zelf gaan naar listserv@list.ecompass.nl

  Voorkom aub dat u opdrachten voor de listserv verstuurt aan alle deelnemers!

 2. Laat het subject / onderwerps veld leeg.
 3. Zet in de tekst van het bericht een of meer commando's, elk op een eigen regel
 4. Laat de ondertekening achterwege. ListServ zal denken dat het instructies zijn en zal u verblijden met foutmeldingen.

Addressen


nedbib-l@list.ecompass.nl adres van de NEDBIB discussielijst
listserv@list.ecompass.nl adres van de listserv
http://nedbib.reuser.biz adres van de NEDBIB-L Website
http://list.ecompass.nl adres van de listserv website
Arno H.P. Reuser Lijstbeheerder, moderator.
nedbib@reuser.biz mailadres van de lijstbeheerder, moderator.

last edited: ar, 22dec10