home
formulier
etiquette
gebruik
doelgroep
werking
links
archief

RSS Feed
Op deze pagina: Aanmelding ||| Afmelding ||| Attachments ||| Beheer ||| Berichten en vacatures plaatsen voor derden ||| Berichten versturen ||| Lengte ||| Opmaak ||| Out of office ||| Reclame ||| Reply ||| Signatuur ||| Vacatures plaatsen ||| Verwijzingen |||


Gebruik


Op deze pagina zullen een aantal tips en adviezen komen voor het inhoudelijk gebruik van de discussielijst. Tips over de onderwerpen die u ter discussie kunt stellen, vragen die u kunt stellen, dingen die u kunt doen, maar ook zaken die wij liever niet op de discussielijst zien gebeuren. Daarnaast zullen hier een aantal wenken worden gegeven als u dingen wilt bewerkstellingen die niet door de discussielijst worden ondersteund, zoals het meezenden van attachments.

Het HOE wordt uitgelegd op de pagina werking

Beheer

De NEDBIB-L discussielijst is GEEN website maar een mail distributieprogramme. Alle mail verzonden aan 'de lijst' wordt doorgestuurd aan alle abonnees.

De discussielijst is niet gemodereerd. Berichten verzonden aan de lijst worden, na bevestiging door de schrijver, direct op de lijst geplaatst zonder tussenkomst van een moderator.

Let daarom GOED op wat u verstuurt! Voorkom dat u per ongeluk prive berichten aan de hele lijst verstuurd, of Out-of-Office berichten.

Aanmelding

Om deel te kunnen nemen aan NEDBIB-L dient u ingschreven te staan als 'abonnee'. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Uw inschrijving wordt eerst beoordeeld door de lijsteigenaar en op diens aanwzijging goedgekeurd, of niet.

Indien u liever niet uw eigen, echte email adres wilt gebruiken op de listserv, schrijf u dan in onder een alias email adres of maak een gratis account aan bij een Internet zoekmachine of andere dienst. U hoeft ook niet uw eigen naam te gebruiken bij inschrijving, u kunt aan alias gebruiken als u dat wilt. Wat het effect daarvan is op de informatiewaarde van uw berichten laten wij aan u over.

Afmelding

U kunt zich op elk gewenst moment weer afmelden van de lijst. Daar zitten geen verplichtingen aan vast.

Vacatures plaatsen

U kunt de lijst gebruiken om vacatures onder de aandacht te brengen van een breed publiek. U stuurt de vacature tekst in de body van uw mail naar de listserv ter verspreiding en vergewist u ervan dat respondenten weten hoe en op welke wijze zij moeten reageren. Merk op dat uw bijdrage in het archief wordt bewaard en dat daar niets uit verwijderd wordt. Zorg derhalve voor een duidelijke sluitingstermijn van de vacature.

Berichten en vacatures plaatsen voor derden

De lijstbeheerders krijgen regelmatig verzoeken van derden (i.e. personen die geen lid zijn van de discussielijst) om names hen berichten te plaatsen, zoals vacatures. Die verzoeken worden niet in behandeling genomen. Twee van de belangrijkste redenen zijn: 1) de juridische consequenties (de lijstbeheerders dragen dan, misschien, mede verantwoordelijkheid voor het bericht), 2) de hoeveelheid werk (de lijstbeheerders krijgen ongetwijfeld antwoorden toegezonden die zij dan moeten doorgeleiden).

Derden die graag berichten op de lijst geplaatst willen zien kunnen als volgt handelen:

  1. Schrijf u in als lid van de lijst. Dat is kosteloos en binnen enkele minuten geregeld;
  2. Verzend u bericht of vacature;
  3. Schrijf u als alles klaar is, uit als lid. Dat is kosteloos en binnen enkele minuten geregeld.

Reclame

Het maken van reclame voor een conferentie, seminar, nieuwe produkten e.d. is toegestaan mits het met het onderwerp van NEDBIB-L te maken heeft en met mate.

Berichten versturen

BELANGRIJK: eens gestuurd, altijd gestuurd

NEDBIB-L is een mailing list. Berichten die u aan NEDBIB-L stuurt, worden per email doorgestuurd aan 1628 abonnees die daarmee kunnen doen wat ze willen.

Berichten kunnen achteraf niet meer worden 'teruggetrokken' en kunnen in principe tot in lengte van jaren overal onverwacht opduiken: op andermans websites, de indexen van Internet zoekmachines, op Blogs, RSS feeds, enz.

Uw bericht wordt ook in het archief opgeslagen. Dat is voor ieder raadpleegbaar teneinde een eerdere discussie nog eens te kunnen nalezen. Berichten die eenmaal in het archief zijn opgeslagen worden NIET verwijderd en NIET gewijzigd.

Attachments

Het meesturen van attachments in uw bericht is toegestaan. Sommige mailprogramma's kunnen ze niet echter niet decoderen. Daarnaast vormen grote attachments een aanzienlijke belasting van het netwerkverkeer. Vooral deelnemers met een kleine mailbox zijn hiervan snel de dupe. Attachments dragen een risico van virussen met zich mee. Wij gaan er vanuit dat gebruikers zelf de nodige veiligheidsmaatregelen hebben genomen. De lijstbeheerders zijn niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door gebruik van NEDBIB.

Opmaak

Verstuur uw berichten bij voorkeur alleen in ASCII, niet in HTML- of MIME-opmaak. Anders ontvangen sommige deelnemers moeilijk leesbare mailberichten. Dit komt met name bij het programma Outlook voor. Bij organisaties met een centrale mailserver kan het voorkomen dat u niet zelf de HTML-opmaak kunt afzetten. Daar is weinig aan te doen, behalve klagen bij de systeembeheerder.

Reply

Als u antwoord stuurt naar slechts een of twee deelnemers, gebruik dan niet de standaard reply-functie van uw mailprogramma, want dan gaat uw reactie naar alle deelnemers. Gebruik in plaats daarvan forward en vul de naam van de geadresseerde zelf in.

Lengte

Maak uw bericht niet te lang. Hoe langer het bericht, hoe groter de kans dat een lezer voortijdig afhaakt. Wees vooral ook zuinig met het citeren van andermans berichten.

Verwijzingen

Als uw verwijst naar een website, controleer eerst de URL voordat u uw bericht verstuurt. Zet ook steeds http:// voor elk adres. Dan hoeven anderen daar alleen nog maar op te klikken om de door jou aangeprezen site te bekijken.

Signatuur

Tip: zet onder elk bericht uw eigen mailadres, voorafgegaan door mailto: (voorbeeld: mailto:voornaam@provider.nl). Bij de meeste mailprogramma's is dan slechts een muisklik voldoende om een persoonlijke mail te sturen naar de betreffende persoon. Ook hier dient het gemak de mens.

Out of office

Ga u met vakantie? Probeer ervoor te zorgen dat automatische out of office-berichten niet op NEDBIB-L-berichten reageren. Helaas is niet elk mailprogramma in staat dit onderscheid te maken. Een grondige manier om te voorkomen dat out of office-berichten naar andere NEDBIB-L-deelnemers worden verstuurd, is NEDBIB-L tijdelijk op te zeggen(pauzeren) als u met vakantie gaat,

last edited: ar, 23maa2014