home
formulier
etiquette
gebruik
doelgroep
werking
links
archief

RSS Feed
Op deze pagina:


Doelgroep


NEDBIB-L is bestemd voor iedereen die in het Nederlandse bibliotheekwezen werkzaam is als bibliothecaris, documentalist, mediathecaris, titelbeschrijver, vakreferent, informatiespecialist, wetenschappelijk onderzoeker, schrijver, journalist, informatieprofessional, kenniswerker of andere functie in documentatiecentra, mediatheken, wetenschappelijke- en universiteitsbibliotheken, openbare bibliotheken, WSF-bibliotheken, museumbibliotheken, muziekbibliotheken, schoolmediatheken, hogeschoolbibliotheken, bedrijfsbibliotheken, overheidsbibliotheken, medische bibliotheken en alle overige speciale bibliotheken.

Vakmensen die zich bezighouden met specialismen die raakvlakken hebben met het bibliotheekwezen(bijvoorbeeld automatiseerders, webmasters en webredacteuren, IDM-studenten) worden eveneens uitgenodigd deel te nemen, evenals collega's uit het buitenland.

last edited: ar, 15dec10