home
formulier
etiquette
gebruik
doelgroep
werking
links
archief

RSS Feed
Op deze pagina:


Algemene voorwaarden


U wordt vriendelijk verzocht de navolgende tekst goed door te nemen en te begrijpen. Elke NEDBIB-L gebruiker wort geacht de beperkingen van het gebruik van Internet en de listserv te begrijpen en de eventuele gevolgen ervan te aanvaarden alvorens berichten te versturen of te lezen.

 1. Begrippen
  1. lijst -- de NEDBIB-L discussielijst, of, de ListServ
  2. bericht -- een 'mail' verstuurd aan de NEDBIB-L met de bedoeling die door te sturen naar alle abonnees en in het archief permanent op te slaan.
  3. gebruiker -- personen die zich hebben geabonneerd op de lijst en die hetzij berichten lezen, berichten schrijven, geen van beide, of beide.
  4. beheerders -- de lijstbeheerders met functionele bevoegdheid tot het wijzigen van instellingen van de lijst.

 2. Elke gebruiker wordt geacht in te stemmen met de algemene voorwaarden en de huisregels als beschreven op de NEDBIB-L website en wordt geacht beide te begrijpen, alvorens van de lijst gebruik te maken.
 3. De gebruiker gaat met het gebruik van de NEDBIB discussie lijst, in wat voor vorm dan ook, akkoord met de algemene voorwaarden. Dit akkoord is onherroepelijk.
 4. Het via de listserv verspreiden van informatie, of het gebruik van informatie verkregen via de listserv geschiedt geheel op eigen risico.
 5. De beheerders noch de hosting organisatie van de website (reuser's information services) en van de lijst zelf ) aanvaarden enige aansprakelijkheid die voortvloeit of kan voortvloeien uit het gebruik van de listserv, noch direct, noch indirect, op wat voor manier dan ook.
 6. De beheerders staan niet in voor de betrouwbaarheid, juistheid, of bruikbaarheid van de informatie verspreid of verworven via de listserv en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie, noch voor eventuele vervolgschade die daaruit zou kunnen ontstaan.
 7. Alle berichten verzonden door middel van NEDBIB-L worden verspreid aan alle abonees (1628) per persoonlijke e-mail. Alle berichten verzonden door middel van NEDBIB-L worden permanent opgeslagen in het archief. Het NEDBIB archief is openbaar. Er worden geen berichten uit verwijderd, noch worden berichten achteraf aangepast.
 8. Met het verzenden van een bericht via de listserv aan honderden andere gebruikers ziet de gebruiker cq. verzender af van enig recht op privacy voor zover dat het verzonden bericht betreft.
 9. De door gebruiker verzonden berichten kunnen niet achteraf worden verwijderd, gewijzigd of anderzins worden aangepast. Verwijderen van door gebruiker verzonden berichten van het Internet is niet mogelijk.
 10. De gebruiker heeft geen bezwaar dat (persoonlijke) via de listserv verzonden gegevens onbedoeld in andere handen kunnen komen dan oorspronkelijk de bedoeling was, zoals de databank van een Internet zoekmachine, weblogs, RSS feeds, o.i.d.
 11. De gebruiker is zich bewust dat aan de discussielijst verzonden berichten nog jarenlang, over de hele wereld, door iedereen kunnen worden gelezen en gebruikt of misbruikt. De gebruiker stemt hiermee in.

last edited: ar, 23maa2014